Publications at HIU

This list contains the bibliographical data of the publications as well as links to full texts of all HIU scientists.

Zeitschriftenaufsatz
Erakca Merve, Baumann Manuel, Helbig Christoph, Weil Marcel
Learn more
Zeitschriftenaufsatz
Romero-Garcia Ignacio, Sotomayor Maria Eugenia, Levenfeld Belen, Varez Alejandro, Varzi Alberto, Kim Guk-Tae, Passerini Stefano
Learn more
Zeitschriftenaufsatz
Innocenti Alessandro, Beringer Simon, Passerini Stefano
Learn more
Zeitschriftenaufsatz
Wang Jian, Liu Haitao, Zhang Jing, Xiao Qingbo, Wang Chong, Zhang Yongzheng, Liu Meinan, Kang Qi, Jia Lujie, Wang Dong, Li Qi, Duan Wenhui, Adenusi Henry, Passerini Stefano, Zhang Yuegang, Lin Hongzhen
Learn more
Zeitschriftenaufsatz
Asenbauer Jakob, Horny Dominik, Olutogun Mayokun, Schulz Katrin, Bresser Dominic
Learn more
Zeitschriftenaufsatz
Pivarníková Ivana, Flügel Marius, Paul Neelima, Cannavo Antonino, Ceccio Giovanni, Vacík Jiří, Müller-Buschbaum Peter, Wohlfahrt-Mehrens Margret, Gilles Ralph, Waldmann Thomas
Learn more
Zeitschriftenaufsatz
Zech Fabian, Jung Christoph, Jacob Timo, Kirchhoff Frank
Learn more
Zeitschriftenaufsatz
Fu Qiang, Wu Xiaoyu, Luo Xianlin, Ding Ziming, Indris Sylvio, Sarapulova Angelina, Meng Zhen, Desmau Morgane, Wang Zhengqi, Hua Weibo, Kübel Christian, Schwarz Björn, Knapp Michael, Ehrenberg Helmut, Wei Yingjin, Dsoke Sonia
Learn more